Подела врећа за селективно одлагање

Поштовани,
Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“ препознало је значај селективног одлагања и прикупљања отпада.
И ове године, као и ранијих суграђанима смо обезбедили плаве и жуте џакове за селективно одлагање отпада.
Индивидуалним домаћинствима биће подељене плаве и жуте вреће, док ће станари стамбених зграда за ову намену користити предвиђене контејнере.
Овом приликом молимо суграђане да отпад одлажу у вреће предвиђене за то. У плаве ПАПИР/КАРТОН, у жуте ПЕТ АМБАЛАЖУ.
Подсећамо да је брига и заштита животне средине заједнички задатак у коме сваки појединац треба да да свој допринос.

СЕЛЕКТИВНО ОДЛАЖИ, КУЛТУРУ ПОКАЖИ

 

Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“