Радови на водоводу Рудник

Радовима који су извођени током друге половине прошле године и са чијим извођењем је настављено и у овој години, када је реч о изградњи водоводног система „Горњи Милановац - Рудник“, изграђен је преостали део доводног магистралног цевовода. Овај део водовода изграђен је у дужини од 2.510 метара и то од резервоара „Сврачковци“ до резервоара „Мајдан“. Завршетком ових радова радови на цевоводу између ова два резервоара су завршени. 

В.д. директор Јавног комуналног предузећа Иван Лазић изјавио је да су током 2017. године на резервоару Мајдан урађени груби грађевински радови, а да су током 2018. године завршени браварски радови и спољне цевне везе: „Уговорена вредност ових радова је 27.912.156,20 динара без ПДВ-а. Такође, у 2017. години набављен је и потребан материјал за завршну фазу радова на резервоару „Мајдан“ у вредности 3.923.068,00 динара без ПДВ-а. Један део средстава за ове радове на водоводу „Горњи Милановац - Рудник“ обезбеђен је из буџета општине Горњи Милановац и то 20 милиона динара, док је други део у износу од 7.027.000 динара обезбеђен од стране Републичке дирекције за воде.“

Лазић је такође рекао да је половином августа у посао уведен нови извођач радова који ће бити задужен за завршне радове на резервоару „Мајдан“, а којима су обухваћени електро, хидромашински и грађевинско-занатски радови. Према његовим речима, завршетком ових радова биће окончани сви радови када је у питању резервоар „Мајдан“.
„Уговорена је и изградња дела магистралног цевовода од резервоара „Мајдан“, према резервоару „Прлине“ у дужини од 808 метара. Вредност радова је 25.679.405,19 динара без ПДВ-а, а средства су обезбеђена из буџета општине Горњи Милановац. Извођач ових радова је „Хидроконтрол“д.о.о. из Ниша, који је носилац посла испред групе понуђача, коју поред већ поменуте фирме чине и „Свин“д.о.о. из Горњег Милановца и „Пословност“д.о.о. из Ниша“, изјавио је Лазић.

Рок за завршетак радова на резервоару „Мајдан“ и изградњу цевовода је седамдесет календарских дана.

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ