План постављања контејнера за одлагање кабастог отпада - јесен 2018.

План постављања контејнера за одлагање кабастог отпада - јесен 2018.

08. Октобар - Понедељак

1. Раскрсница код тенка,
2. Раскрсница Милоша Ђурића - Сељака књижевника,
3. Раскрсница Крагујевачка - Арх. Мелентија Павловића,
4. Раскрсница М. Тодоровића и Нушићеве,
5. Ул.Кнеза Александра бр. 103, 107.

09. Октобар - Уторак

1. Раскрсница Немањине и Нушићеве,
2. Раскрсница Солунска - Сремског Фронта,
3. Раскрсница Н.Царевића - Солунска (код Дома),
4. Саве Ковачевића (код моста),
5. Ул.Мише Лазића (код сточне пијаце).


10. Октобар - Среда

1. Раскрсница - Обилићеве и Д.Николића,
2. Цара Душана (испред броја 50),
3. Раскрсница Косовска - Цара Душана,
4. Насеље Ивице - Брусница (Старчић),
5. Кнеза Александра бр.108, 110 - стамбена зграда.


11. Октобар - Четвртак

1. Железничка (иза Југопетрола) - стамбена зграда,
2. Лоле Рибара код трафо станице,
3. Хајдук Вељкова(иза Суда)
4. Раскрсница Синђелићева - Рајићева,
5. Раскрсница Ломине и Курсулине.


12. Октобар - Петак

1. Триангла - Ул. Балканска,
2. Таковска (код аутобуског стајалишта - Весковић),
3. Раскрсница 1300 Каплара - Мајора Жижовића,
4. Раскрсница Карађорђеве и Дринчићеве,
5. Раскрсница Милоша Великог и Мутапове.


15.Октобар - Понедељак

1. Раскрсница Поповића Пут - 17. Ноу Дивизије,
2. Триангла - врх Вука Караџића,
3. Раскрсница Радича Поступовића-Церска
4. Пролетерских Бригада - средина улице.


16. Октобар - Уторак

1. Раскрсница В.Караџића - Р.Кончара,
2. Раскрсница Гаврила Принципа - Гос. Јеврема,
3. Раскрсница Господара Јеврема - Браће Раловић (код бр. 51),
4. Раскрсница - врх Младена Жујовића.


17. Октобар - Среда

1. Раскрсница Д.Јевтића - Д.Дугалића,
2. Раскрсница Д. Јевтића-Хиландарска,
3. Бошка Бухе - проширење код ОШ "Свети Сава",
4. Раскрсница Б. Вишњина (врх) - Кнегиње Љубице,
5. Раскрсница Б. Вишњина - Р. Љевајца.


18. Октобар - Четвртак

1. Врх Јакова Обреновића,
2. Раскрсница Б.Радичевића - С.Поповића,
3. Раскрсница Ј. Обреновића - Ђ.Терзића,
4. Радничка (почетак улице).


19. Октобар - Петак

1. Вујића брдо - средина Црногорске,
2. Краљице Драге - код бр. 52,
3. Тадије Андрића - средина,
4. Раскрсница Николе Луњевице - Браће Аксића.


22. Октобар - Понедељак

1. Раскрсница 7. Јула и Р. Јанићијевића,
2. Раскрсница Петра Кочића (изнад Норвешке Куће),
3. Раскрсница Р. Миловановића - М. Милосављевића,
4. Ул.Др.Арчибалда Рајса (на крају улице),
5. Рајка Миловановића (раскрсница код кафане Уранак).


23. Октобар - Уторак

1. Ул.Нар. х. Милосава Милосављевића (поток),
2. Корчагинова (код трафо станице),
3. Раскрсница Вој. Мишића - Илије Бирчанина,
4. Ул.Наталије Царевић (преко пута продавнице),
5. Ул.Саве Ковачевић бр. 90 (на крају улице).


На наведеним локацијама контејнери ће стајати један дан па је потребно ушто краћем року одложити кабасти отпад.

Грађани могу да одлажу кабасти отпад и у контејнере постављене на самом улазу у комплекс депоније ''Вујан'', сваког радног дана од 06-14h.

Председници Скупштина станара у стамбеним зградама могу у случају организованог уређења заједничких просторија позвати ЈКП ради постављања додатног броја контејнера док траје акција.

 
ПЛАН ПОСТАВЉАЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА ЈЕСЕН 2018. ГОДИНЕ - РУДНИК


24. Октобар - Среда

1. Ул.Ломина - Мали Рај,
2. Ул.Јове Командира - ''Јабучар'',
3. Ул.Брезовачка - почетак (код канала).


26. Октобар - Петак

1. Ул.Карађорђева - код зграда Д, Е, Ф, Г,
2. Ул.Браће Караулића (почетак улице).


29. Октобар - Понедељак

1. Раскрсница - ''Ракића Гроб'',
2. Ул.Воислава Илића - код Самачке.


31. Октобар - Среда

1. Ул.Карађорђева (проширење код ПП ''УНИМЕТ'').

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ