Радови на канализацији у Ломиној улици

 

Снабдевање свих корисника водом  се одвија без прекида.

У току су радови на канилизационој мрежи у Ломиној улици  због загушења канализације на првој шахти на углу улица Кнеза Александра и Ломине улице.

Канализација и даље несметано отиче  захваљујући напорима радника Комуналног продузећа  који поступком препумпавања  обезбеђују нормално функционисање овог дела канализационе мреже.

 У току  је израда  пројекта  фекалне канализације за Ломину улицу. Када пројекат буде завршен  ЈКП ’’Горњи Милановац’’ ће у сарадњи са локалном самоуправом  приступити дугорочном решавању  проблема.