План постављања контејнера за одлагање кабастог отпада - пролеће 2019. године

План постављања контејнера за одлагање кабастог отпада - пролеће 2019.

25. Март - Понедељак

1. Раскрсница код тенка,
2. Раскрсница Милоша Ђурића - Сељака књижевника,
3. Раскрсница Крагујевачка - Арх. Мелентија Павловића,
4. Раскрсница М. Тодоровића и Нушићеве,
5. Ул.Кнеза Александра бр. 103, 107.

26. Март - Уторак

1. Раскрсница Немањине и Нушићеве,
2. Раскрсница Солунска - Сремског Фронта,
3. Раскрсница Н.Царевића - Солунска (код Дома),
4. Саве Ковачевића (код моста),
5. Ул.Мише Лазића (код сточне пијаце).


27. Март - Среда

1. Раскрсница - Обилићеве и Д.Николића,
2. Цара Душана (испред броја 50),
3. Раскрсница Косовска - Цара Душана,
4. Насеље Ивице - Брусница (Старчић),
5. Кнеза Александра бр.108, 110 - стамбена зграда.


28. Март - Четвртак

1. Железничка (иза Југопетрола) - стамбена зграда,
2. Лоле Рибара код трафо станице,
3. Хајдук Вељкова (иза Суда),
4. Раскрсница Синђелићева - Рајићева,
5. Раскрсница Ломине и Курсулине.


29. Март - Петак

1. Триангла - Ул. Балканска,
2. Таковска (код аутобуског стајалишта - Весковић),
3. Раскрсница 1300 Каплара - Мајора Жижовића,
4. Раскрсница Карађорђеве и Дринчићеве,
5. Раскрсница Милоша Великог и Мутапове.


1. Април - Понедељак

1. Раскрсница Поповића Пут - 17. Ноу Дивизије,
2. Триангла - врх Вука Караџића,
3. Раскрсница Радича Поступовића-Церска
4. Пролетерских Бригада - средина улице.


2. Април - Уторак

1. Раскрсница В.Караџића - Р.Кончара,
2. Раскрсница Гаврила Принципа - Гос. Јеврема,
3. Раскрсница Господара Јеврема - Браће Раловић (код бр. 51),
4. Раскрсница - врх Младена Жујовића.


3. Април - Среда

1. Раскрсница Д.Јевтића - Д.Дугалића,
2. Раскрсница Д. Јевтића - Хиландарска,
3. Бошка Бухе - проширење код ОШ "Свети Сава",
4. Раскрсница Б. Вишњина (врх) - Кнегиње Љубице,
5. Раскрсница Б. Вишњина - Р. Љевајца.


4. Април - Четвртак

1. Врх Јакова Обреновића,
2. Раскрсница Б.Радичевића - С.Поповића,
3. Раскрсница Ј. Обреновића - Ђ.Терзића,
4. Радничка (почетак улице).

 

5. Април - Петак

1. Вујића брдо - средина Црногорске,
2. Краљице Драге - код бр.52,
3. Тадије Андрића - средина,
4. Раскрсница Николе Луњевице - Браће Аксића.


8. Април - Понедељак

1. Раскрсница 7. Јула и Р. Јанићијевића,
2. Раскрсница Петра Кочића (изнад Норвешке Куће),
3. Раскрсница Р. Миловановића - М. Милосављевића,
4. Ул.Др.Арчибалда Рајса (на крају улице),
5. Рајка Миловановића (раскрсница код кафане Уранак).


9. Април - Уторак

1. Ул.Нар. х. Милосава Милосављевића (поток),
2. Корчагинова (код трафо станице),
3. Раскрсница Вој. Мишића - Илије Бирчанина,
4. Ул.Наталије Царевић (преко пута продавнице),
5. Ул.Саве Ковачевић бр. 90 (на крају улице).


На наведеним локацијама контејнери ће стајати један дан па је потребно у што краћем року одложити кабасти отпад.

Грађани могу да одлажу кабасти отпад и у контејнере постављене на самом улазу у комплекс депоније ''Вујан'', сваког радног дана од 06-14h.

Председници Скупштина станара у стамбеним зградама могу у случају организованог уређења заједничких просторија позвати ЈКП ради постављања додатног броја контејнера док траје акција.

 


ПЛАН ПОСТАВЉАЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА ПРОЛЕЋЕ 2019. ГОДИНЕ - РУДНИК

 

10. Април - Среда

1. Ул. Ломина - Мали Рај,
2. Ул. Јове Командира - ''Јабучар'',


12. Април - Петак

1. Ул. Карађорђева - код зграда Д, Е, Ф, Г,
2. Ул. Браће Караулића (почетак улице).


15. Април - Понедељак

1. Раскрсница - ''Ракића Гроб'',
2. Ул.Воислава Илића - код Самачке.

 

17. Април - Среда

1. Ул. Карађорђева (проширење код ПП ''УНИМЕТ'').

 

 

С ПОШТОВАЊЕМ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ