Завршена грејна сезона 2018/2019

Пре почетка и у току грејне сезоне 2018/2019 ЈКП “Горњи Милановац” извршило је неопходне ремонтне и припремне радове како би нова грејна сезона кренула на време. У ту сврху утрошено је 750.000 динара на санацију котлова и дела мазутног вода у котларници у Железничкој, извршено хемијско и механичко чишћење сва четири котла и неколико измењивача топлоте у вредности 330.000 динара, извршен ремонт пумпи и мотора за грејање у вредности од 420.000 динара, извршен редован сервис на горионицима пре почетка грејне сезоне и неопходне поправке на истим у току грејне сезоне у вредности од 430.000 динара.


Грејна сезона почела је на време 15.10.2018. године, а завршила се 02.05.2019. године. ЈКП “Горњи Милановац” није имало законску обавезу да греје у периоду од 16.04. – 02.05.2019. године, сходно временским приликама. Због преосталих количина енергента желели смо да корисницима система даљинског грејања извршимо испоруку топлотне енергије у преподневним и вечерњим часовима када је хладнији део дана што је и учинјено. У току грејне сезоне потрошено је укупно 1.103 тоне мазута укупне вредности око 64.000.000 динара. Укупан трошак за струју износио око 6.500.000 динара. Ефективан рад постројења био је око 2700 сати, при чему су сва 4 котла у 2 котларнице остварила укупан рад од 9.400 сати. За то време испоручено је корисницима укупно 9.030 MWh, што износи у просеку 165 kWh/m2 загреваног простора, што је за 25 kWh/m2 више од максимума који је препорука државе и по коме се врши обрачун цене грејања а то је 140 kWh/m2. За време трајања грејне сезоне имали смо укупно три мање хаварије на топловодној мрежи ( 2 у Железничкој и 1 у Ломиној ) , као и 8 интервенција на горионицима, при чему грађани нису значајније осетили недостатак грејања у том периоду.
И поред тога што је систем стар, у појединим деловима и преко 40 година, да су губици велики,и да је врло тешко у грејној сезони остварити континуиран рад, обезбедили смо да грејна сезона 2018/2019 протекне врло успешно, са минималним бројем обустава испоруке топлотне енергије, од свега неколико сати.
Локална самоуправа у перспективи има у плану превођење постојећих котларница на друге еколошки прихватљивије енергенте што ће наш град учинити још чистијим и здравијим за живот. Превођенјем на другу врсту енергента стећи ће се услови и за корекцију цене која у овом тренутку није мала.
Да би остварили планирано и у наредну грејну сезону ушли спремни, кренули смо са интезивнијом наплатом потраживања по свим основама. Укупна потраживања од корисника система даљинског грејања износе 43.264.548,44 динара. У вези са напред наведеним још једном апелујемо на све кориснике комуналних услуга, не само грејања, да на време измирују своја дуговања како не би били приморани да потраживања наплатимо принудним путем што би додатно увећало трошкове корисницима комуналних услуга. Овом приликом се захвалјујемо свим грађанима који редовно измирују своје обавезе.

 

 

ЈКП "Горњи Милановац"