Издавање у закуп преосталих слободних пијачних места и опреме на зеленој пијаци

На основу члана 21.Правилника о раду пијаца бр. 7857 од 14.12.2018.г. и одлуке Надзорног одбора бр.2548 од 15.04.2019., Јавно комунално предузеће »Горњи Милановац« расписује оглас за


ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРЕОСТАЛИХ СЛОБОДНИХ ПИЈАЧНИХ МЕСТА И ОПРЕМЕ НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ путем НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ


Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да могу, у року од 15 дана од дана објављивања огласа, путем непосредне погодбе закључити са ЈКП „Горњи Милановац“ уговор о закупу пијачних места и опреме на Зеленој пијаци.

Преостала слободна пијачна места, у овом тренутку, након спроведеног поступка јавног надметања-лицитације одржане дана 22.04.2019.г. су:

„Закуп тезги за продају воћа и поврћа“
Тезге које нису издате у закуп: Т10, Т11, Т13, Т14, Т15, Т16, Т19, Т22, Т28, Т30, Т38, Т39, Т40, Т47, Т59, Т63

„Закуп тезги за продају занатских производа“
Тезге које нису издате у закуп: Т102, Т103 и Т104

„Закуп тезги за продају мешовитих производа“
Тезге које нису издате у закуп: Т106

„Закуп боксева за магацин“
Боксеви који нису издате у закуп: М1, М3, М5

„Закуп тезги са простором испред за продају цвећа“
Тезге које нису издате у закуп: Т67, Т68, Т69, Т70, Т71, Т72, Т73, Т74

„Закуп тезги са простором испред за продају расада"
Тезге које нису издате у закуп: Т87, Т88, Т89, Т90, Т91, Т92, Т93, Т94, Т95

„Закуп витрина за продају производа од млека и живинског меса“
Места која нису издата у закуп: В2Б, В3А, В3Б, В4А, В4Б, В5А, В5Б, В6А, В8А

„Закуп столова за продају сухомеснатих производа“
Места која нису издата у закуп: С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10, С11, С12


Право на закључење уговора о закупу имају пољопривредни произвођачи који имају регистровано пољопривредно газдинство или радњу. Потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за текућу годину или копију решења о упису у регистар привредних субјеката, закупци су дужни да доставе приликом закључења уговора.
Уговори ће се закључивати у објекту пијачне управе ЈКП „Горњи Милановац“. Цене закупа су одређене Ценовником услуга на градским пијацама бр. 1038 од 26.02.2019.г.
Ситуациони план преосталих слободних места и опреме може се видети свакога дана на Зеленој пијаци.

 

С поштовањем,

ЈКП "Горњи Милановац"