Припреме за наступајућу грејну сезону 2019/2020

ЈКП "Горњи Милановац је од почетка септембра почело са радовима на санацији бетонског канала и замени мазутног цевовода у котларници у Ломиној улици у дужини од 42 м.

Укупна вредност радова износи око 500.000 динара и планирано је да се радови заврше у наредних 15 дана. Завршена је и реконструкција два котла у истој котларници, а укупна вредност тих радова износи око 1.000.000 динара. До почетка грејне сезоне биће урађено хемијско и механичко чишћењењ котлова и ремонт 10 циркулационих пумпи, као и сервис горионика у вредности од око 600.000 динара као и старији ремонтни радови.


Овом приликом подсећамо кориснике система даљинског грејања да у периоду када вода буде испуштена из система изврше неопходне поправке на својим грејним инсталацијама уколико нису у претходних пар година (замена радијатоских вентила, замена дотрајалих радијатора и сл.) ради бољег и сигурнијег снабдевања топлотном енергијом у наступајућој грејној сезони.

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ