План постављања контејнера за одлагање кабастог отпада - јесен 2019. године


План постављања контејнера за одлагање кабастог отпада - јесен 2019.

7. Октобар - Понедељак

1. Раскрсница код тенка,
2. Раскрсница Милоша Ђурића - Сељака књижевника,
3. Раскрсница Крагујевачка - Арх. Мелентија Павловића,
4. Раскрсница М. Тодоровића и Нушићеве,

8. Октобар - Уторак

1. Раскрсница Немањине и Нушићеве,
2. Раскрсница Солунска - Сремског Фронта,
3. Раскрсница Н. Царевић - Солунска (код Дома),
4. Наталије Царевић (преко пута продавнице),

9. Октобар - Среда

1. Саве Ковачевића (код моста),
2. Саве Ковачевића бр. 90 (на крају улице),
3. Мише Лазића (код сточне пијаце),
4. Раскрсница Обилићеве – Д. Николића,

10. Октобар - Четвртак

1. Раскрсница Радича Поступовића – Церска ,
2. Насеље Ивице – Брусница (Старчић),
3. Цара Душана (испред броја 50),
4. Раскрсница Косовска – Цара Душана,

11. Октобар - Петак

1. Кнеза Александра бр.108, 110 – стамбена зграда,
2. Железничка (иза Југопетрола) – стамбена зграда,
3. Лоле Рибара код трафо станице,
4. Хајдук Вељкова (иза суда),

14. Октобар - Понедељак

1. Раскрсница Ломина – Курсулина,
2. Раскрсница Синђелићева – Рајићева,
3. Раскрсница Војводе Мишића – Илије Бирчанина,
4. Раскрсница Карађорђева – Дринчићева,

15. Октобар - Уторак

1. Раскрсница Милоша Великог – Мутапова,
2. Триангла – Улица балканска,
3. Таковска ( код аутобуског стајалишта Весковић),
4. Раскрсница 1300 Каплара – Мајора Жижовића,

16. Октобар - Среда

1. Раскрсница Поповића Пут – 17. Ноу Дивизије,
2. Триангла – врх Вука Караџића,
3. Раскрсница Радича Посуповића – Церска,
4. Пролетерских бригада – средина улице,

17. Октобар - Четвртак

1. Раскрсница Вука Караџића – Рада Кончара,
2. Раскрсница Гаврила Принципа – Господара Јеврема,
3. Раскрсница Господара Јеврема – Браће Раловић ( код броја 51),
4. Раскрсница врх Младена Жујовића,

18. Октобар - Петак

1. Раскрсница Драгана Јевтића – Душана Дугалића,
2. Раскрсница Драгана Јевтића – Хиландарска,
3. Бошка Бухе – проширење код ОШ Свети Сава,
4. Раскрсница Б. Вишњина (врх) – Кнегиње Љубице,

21. Октобар - Понедељак

1. Раскрсница Б. Вишњина – Р. Љевајца,
2. Врх Јакова Обреновића,
3. Раскрсница Б. Радичевића – С. Поповића,
4. Раскрсница Ј. Обреновића – Ђ. Терзића,

22. Октобар - Уторак

1. Радничка (почетак улице),
2. Вујића брдо – средина Црногорске,
3. Краљице Драге – код бр. 52,
4. Тадије Андрића – средина,

23. Октобар - Среда

1. Раскрсница Николе Луњевице – Браће Аксића,
2. Раскрсница 7. Јула – Р. Јанићијевића,
3. Раскрсница Петра Кочића (изнад Норвешке куће),
4. Раскрсница Р. Миловановића – М. Милосављевића

24. Октобар - Четвртак

1. Рајка Миловановића (раскрсница код кафане Уранак),
2. Нар. Хероја Милосава Милосављевића (поток),
3. Корчагинова (код трафо станице),
4. Корчагинова (код акумулатора),

25. Октобар - Петак

1. Магистрални пут (код плавог бунара)
2. Магистрални пут (код предузећа РП доо)
3. Магистрални пут (индустријска зона, на проширењу код кафане)
4. Сврачковци (код школе)

 

На наведеним локацијама контејнери ће стајати један дан па је потребно у што краћем року одложити кабасти отпад.

Председници Скупштина станара у стамбеним зградама могу у случају организованог уређења заједничких просторија позвати ЈКП ради постављања додатног броја контејнера док траје акција.

 

ПЛАН ПОСТАВЉАЊА КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА ЈЕСЕН 2019. ГОДИНЕ – РУДНИК:

28. Октобар - Понедељак

1. Ул. Ломина - Мали Рај,
2. Ул. Јове Командира - ''Јабучар'',

30. Октобар - Среда

1. Ул. Карађорђева - код зграда Д, Е, Ф, Г,
2. Ул. Браће Караулића (почетак улице),


1. Новембар - Петак

1. Раскрсница - ''Ракића Гроб'',
2. Ул.Воислава Илића - код Самачке,

4. Новембар - Понедељак

1. Ул. Карађорђева (проширење код ПП ''УНИМЕТ'').

 

 

 

 


С ПОШТОВАЊЕМ
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ