Ремонт механизације

ЈКП „Горњи Милановац“ недавно је извршио сервис ауточистилице и ремонт аутосмећара, чиме је радни век ових машина неопходних за одржавање хигијене у граду продужен за 7 – 8 година.

Фотографија корисника JKP Gornji Milanovac

Ремонт надградње аутосмећара плаћен је 3 милиона и 822 хиљаде динара и на тај начин продужили смо радни век овог возила за непуну деценију. Набавка новог аутосмећара коштала би око 18 милиона динара, па је економска исплативост ремонта очигледна. Пронашли смо најповољнијег понуђача за замену четки на чистилици, што је уз редован сервис коштало 352.800 динара.

Фотографија корисника JKP Gornji Milanovac

Овом инвестицијом обезбеђен је већи број возила у оптицају и поузданије одношење комуналног отпада, обзиром да је првобитна надградња аутосмећара у великој мери била оштећена у претходних 13 година. Када је реч о чистилици, на овај начин јој је ппродужен радни век што је од великог значаја јер је једино возило за чишћење улица и тротоара.

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ