Нова водоводна линија у Хаџи Ђериној улици

Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“ извело је радове на проширењу главне водоводне линије у Хаџи Ђериној улици.

Извршено је постављање нове полиетиленске водоводне линије у дужини од 100 метара. Укупна вредност изведених радова је око 600.000 динара.

„Ослушкујући потребе грађана Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“ искористило је лепо време у овом зимском периоду и извело радове на проширењу главне водоводне линије у Хаџи Ђериној улици. Овим проширењем водоводне мреже омогућили смо извођење преко 20 нових прикључака у овој улици и сигурније водоснабдевање постојећим корисницима.

Након консолидације стања у нашем предузећу, разним уштедама успели смо да издвојимо новац за нове инвестиције. Овим радовима Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“ даје свој допринос настојању Општинске управе да удовоље потребама грађана широм наше општине.

Паралелно са овим радовима, врше се радови и у неколико месних заједница на проширењу њихових водоводних мрежа, а такође у градском подручју нас очекује доста нових инвестиција на водоводној и канализационој мрежи, о чему ћемо јавност благоврeмено обавестити“, наводи директор Јавног комуналног предузећа, Иван Лазић.

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ