Одлагање искоришћених маски и рукавица

Поштовани суграђани,

Јавно комунално предузеће "Горњи Милановац" обезбедило је на територији општинеГорњи Милановац 30 посуда за одлагање искоришћених маски и рукавица.

Посуде су постављене на следећим локацијама:
1. Општа болница;
2. Дом здравља;
3. 17. Ноу Дивизије (стамбена зграда);
4. Цара Душана бр. 3;
5. Деспотовачка бб (код ХДЦ);
6. Драгана Јевтића бр. 2 (Драгстор);
7. Драгише Николића (на раскрсници);
8. Хајдук Вељкова бр. 24 - Суд;
9. Илије Бирчанина бб (Дом здравља);
10. Ивице - Ламела V (Ђенерала Јована Мишковића);
11. Карађорђева бр. 2 (паркинг);
12. Кеј Косовских Божура бр. 5,7 (ИМТ);
13. Кнеза Александра бр. 36;
14. Корчагинова бр. 32 (код Акумулатора);
15. Косовска бр. 11,13;
16. Лоле Рибара бр. 1 (иза зграде);
17. Ломина бр. 18 (Tweety);
18. Мише Лазића бр. 1,3 (Доз)
19. Мише Лазића (испод Југопетрола);
20. Николе Луњевице бр. 15,17;
21. Петра Кочића бр. 6 (Норвешка кућа);
22. Рајићева бр. 29;
23. Рајићева бр. 48;
24. Синђелићева бр. 6 (парк);
25. Вука Караџића бр. 2 (код месне заједнице);
26. Занатски центар (испод липе);
27. Зелена пијаца;
28. Железничка бр. 22 (на паркингу изнад зграда);
29. Железничка бр. 33 (испод зграда - код обданишта);
30. Железничка бр. 37 (између зграда - код котларнице).

Молимо суграђане да искоришћене маске и рукавице одлажете искључиво у пве посуде.
Овим путем се унапред захваљујемо.

С поштовањем
ЈКП "Горњи Милановац"