Сервисне информације за 11. октобар 2018.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

Због квара на водоводној мрежи доћи ће до прекида у снабдевању водом дела насеља Млаковац (око стругаре), од 09 до 12 часова. 

КОМУНАЛНА СЛУЖБА 

Комунална служба ће данас односити смеће по редовном недељном распореду за данашњи дан. Подсећамо грађане да се у овој недељи преузима ПЕТ амбалажа.

ЈЕСЕЊА АКЦИЈА ОДНОШЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА

У оквиру једење акције одношења кабастог отпда, контејери за кабасти отпад данас ће ће бити постављени на следећим локацијама:

11.октобар - Четвртак
1. Железничка (иза Југопетрола) - стамбена зграда,
2. Лоле Рибара код трафо станице,
3. Хајдук Вељкова (иза Суда),
4. Раскрсница Синђелићева - Рајићева,
5. Раскрсница Ломине и Курсулине.

- На наведеним локацијама контејнери ће стајати један дан па је потребно у што краћем року одложити кабасти отпад.

- Грађани могу да одлажу кабасти отпад и у контејнере постављене на самом улазу у комплекс депоније ''Вујан'', сваког радног дана од 06-14h.

- Председници Скупштина станара у стамбеним зградама могу у случају организованог уређења заједничких просторија позвати ЈКП ради постављања додатног броја контејнера док траје акција.