Рад ЈКП „Горњи Милановац“ за државни празик

Комунална служба одношења смећа радиће у понедељак 12. новембра по редовном распореду одношења смећа за понедељак.

Благајна и стручне службе у управној згради неће радити у понедељак 12. новембра.

Све дежурне службе ЈКП „Горњи Милановац“ радиће 24 сата за време празника у недељу 11. и понедељак 12. новембра.


Дежурни телефони за пријаву кварова су: бесплатна корисничка линија: 0800 035 030 и телефони 032 716 910, 032 716 911, 032 716 912.

За пријаву кварова на систему даљинског грејања:
– котларница у Ломиној улици:
032 716 906 или 064 847 86 75, 064 847 87 43.
– котларница у Железничкој улици :
032 716 906 или 064 847 86 48.