Јавне набавке

 

16. март 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм

 

01. март 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Анализа воде

 

13. фебруар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада

 

02. фебруар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 01/2018
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање

 

24. јануар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 01/2018
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал

 

15. јануар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 01/2018
Предмет јавне набавке: Електрична енергија

 

15. децембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 02 /2017
Предмет јавне набавке:Одржавање пословног информационог система

 

13. децембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 17 /2017
Предмет јавне набавке:Лична заштитна опрема (подељена у две партије)

 

27. новембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 19 /2017
Предмет јавне набавке:Набавка водоводног материјала за црпну станицу резервоара "Мајдан" у оквиру водоводног система "Горњи Милановац - Рудник"

 

10. новембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 16 /2017
Предмет јавне набавке:Уља и мазива

 

07. новембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 18 /2017
Предмет јавне набавке:Набавка контејнера за одлагање смећа

 

20. октобар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности радови бр. 02 /2017
Предмет јавне набавке:Адаптација управне зграде ЈКП "Горњи Милановац" подељена у 3 партије

 

02. октобар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 08 /2017
Предмет јавне набавке: Извођење браварских радова и спољних веза на резервоару "Мајдан" са доградњом водовода у оквиру водоводног система "Горњи Милановац – Рудник"

 

19. септембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 08 /2017
Предмет јавне набавке: Ремонт термотехничких постројења на систему даљинског грејања

 

12. септембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 14 /2017
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал обликован у 3 партије

 

07. септембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 07/2017
Предмет јавне набавке: Превоз мазута за грејну сезону 2017/2018

 

24. август 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 15/2017
Предмет јавне набавке: Полиелектролит

 

23. август 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 06/2017
Предмет јавне набавке: Ремонт котлова на систему даљинског грејања

 

14. август 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 01/2017
Предмет јавне набавке: Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара

 

10. август 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 13/2017 (1.1.13)
Предмет јавне набавке: Ауто делови за путнички и теретни програм

 

17. јул 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 12/2017
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема

 

30. јун 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 07/2017
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал обликован у 6 партија

 

28. јун 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 05/2017
Предмет јавне набавке: Израда пројекта изведеног стања ретензионе бране Бањани

 

23. јун 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 11/2017
Предмет јавне набавке: Набавка опреме и повезивање локација резервоара (црпне станице) са централним системом за даљински надзор и управљање водоводним системима

 

15. јун 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 04/2017
Предмет јавне набавке: Услуга мобилне телефоније

 

09. јун 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Oтворени поступак бр. 06/2017
Предмет јавне набавке: Изградња прве фазе резервоара "Мајдан" и дела доводног цевовода до резервоара у оквиру водоводног система "Горњи Милановац - Рудник"

 

06. јун 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 08/2017
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал – камени агрегат 0-31,5 мм

 

30. мај 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 10/2017
Предмет јавне набавке: Електро материјал

 

22. мај 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Oтворени поступак бр. 05/2017
Предмет јавне набавке: Гориво

 

12. мај 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Oтворени поступак бр. 04/2017
Предмет јавне набавке: Набавка аутосмећара

 

28. април 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.09/2017
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат

 

26. април 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.08/2017
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал обликован у 4 партије

 

25. април 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр.03/2017
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера

 

12. април 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр.02/2017
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених

 

06. април 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 07/2017
Предмет јавне набавке: Водомери и пратећа опрема

 

31. март 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 06/2017
Предмет јавне набавке: Пумпе за водоснабдевање

 

15. март 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 05/2017
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада

 

10. март 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 01/2017
Предмет јавне набавке: Анализа воде

 

07. март 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 04/2017
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм

 

28. фебруар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр.03/2017
Предмет јавне набавке: Наставак радова на уређењу градског гробља

 

13. фебруар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр.03/2017
Предмет јавне набавке: Набавка путничког теренског возила

 

08. фебруар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр.02/2017
Предмет јавне набавке: Набавка теретног возила

 

03. фебруар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр.02/2017
Предмет јавне набавке: Набавка камиона кипера

 

30. јануар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр.01/2017
Предмет јавне набавке: Набавка филтерске испуне за отклањање арсена из воде

 

26. јануар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр.01/2017
Предмет јавне набавке: Додатни радови на асфалтирању саобраћајница и паркинга на градском гробљу у Горњем Милановцу

 

13. јануар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 01/2017
Предмет јавне набавке: Електрична енергија

 

13. децембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр.25/2016
Предмет јавне набавке: Набавка половног мазутног горионика са пратећом опремом за систем даљинског грејања

 

09. децембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.24/2016
Предмет јавне набавке: Набавка материјала и опреме за извођење радова на изградњи водовода "Горњи Милановац – Рудник"

 

07. децембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.23/2016
Предмет јавне набавке: Набавка материјала за реконструкцију топловода

 

06. децембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.22/2016
Предмет јавне набавке: Набавка сервера са пратећим софтвером

 

30. новембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр.01/2016
Предмет јавне набавке: Одржавање пословног информационог система

 

24. новембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр.07/2016
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање

 

16. новембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.21/2016
Предмет јавне набавке: Набавка половног мазутног горионика са пратећом опремом за систем даљинског грејања

 

21. октобар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.20/2016
Предмет јавне набавке: Уља и мазива

 

12. октобар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр.19/2016 (1.1.23)
Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема

 

21. септембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 18/2016 (1.1.13)
Предмет јавне набавке: Набавка опреме и повезивање локација три резервоара (црпне станице) са централним системом за даљински надзор и управљање водоводним системом

 

08. септембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радова бр. 06/2016 (1.3.6)
Предмет јавне набавке: Асфалтирање саобраћајница и паркинга на градском гробљу у Горњем Милановцу

 

01. септембар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радова бр. 05/2016 (1.3.9)
Предмет јавне набавке: Електрификација дела градског гробља у Горњем Милановцу

 

25. август 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услига бр. 06/2016
Предмет јавне набавке: Превоз мазута за грејну сезону 2016/2017

 

12. август 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услига бр. 05/2016
Предмет јавне набавке: Ремонт термотехничких постројења на систему даљинског грејања

 

09. август 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 09/2016
Предмет јавне набавке: Проширење тела санитарне депоније "Вујан"

 

28. јул 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 16/2016
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал подељен у 3 партије

 

25. јул 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности радова бр.4/2016
Предмет јавне набавке: Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара

 

25. јул 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 17/2016
Предмет јавне набавке: Лако теретно возило са отвореним товарним простором са страницама

 

19. јул 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности бр. 04/2016
Предмет јавне набавке: Ремонт котла у Железничкој улици

 

08. јул 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Oтворени поступак бр. 08/2016
Предмет јавне набавке: Изградња треће фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система Горњи Милановац-Рудник

 

01. јул 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 12/2016
Предмет јавне набавке: Водомери

 

23. јун 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 15/2016
Предмет јавне набавке: Набавка предизолованих цеви и фитинга за систем даљинског грејања

 

17. јун 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 14/2016
Предмет јавне набавке: Набавка и уградња камионске дизалице са прикључним алатима

 

15. јун 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 13/2016
Предмет јавне набавке: Ауто делови за путнички и теретни програм

 

15. јун 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 07/2016
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал подељен у 6 партија

 

13. јун 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 03/2016
Предмет јавне набавке: Радови на изради електричне инсталације за напајање монтажних објеката на робној пијаци

 

10. јун 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 11/2016
Предмет јавне набавке: Лако теретно возило са отвореним товарним простором са страницама

 

02. јун 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 06/2016
Предмет јавне набавке: Гориво

 

30. мај 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 10/2016
Предмет јавне набавке: Електро материјал

 

20. мај 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 02/2016
Предмет јавне набавке: Израда АБ опсега на градском гробљу у Горњем Милановцу

 

13. мај 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 09/2016
Предмет јавне набавке: Полиелектролит

 

28. април 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 05/2016
Предмет јавне набавке: Санација дела топловода у Железничкој улици

 

22. април 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 05/2016
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал обликован у 3 партије

 

21. април 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 08/2016
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат

 

20. април 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 07/2016
Предмет јавне набавке: Набавка опреме за пречишћавање питке воде у насељу Рудник и помоћног објекта за смештај опреме

 

19. април 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 01/2016
Предмет јавне набавке: Санација кровног покривача на управној згради ЈКП "Горњи Милановац"

 

15. април 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 04/2016
Предмет јавне набавке: Поправка дела приступног пута за депонију "Вујан"

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава (12. мај 2016.)
 

11. април 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 03/2016
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених

 

08. април 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 06/2016
Предмет јавне набавке: Набавка и уградња електромоторног вентила за резервоар пијаће воде на Постројењу за производњу воде Горњи Бањани

 

30. март 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 04/2016
Предмет јавне набавке: Пумпе за водоснабдевање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава (05. април 2016.)
 

25. март 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 02/2016
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера

 

23. март 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка ммале вредности добара бр. 03/2016
Предмет јавне набавке: Набавка новог ваљка за асфалтирање

 

09. март 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 01/2016
Предмет јавне набавке: Анализа воде

 

29. фебруар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 01/2016
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм

 

25. фебруар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 02/2016
Предмет јавне набавке: Набавка новог теретног возила

 

23. фебруар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 03/2016
Предмет јавне набавке: Набавка новог комуналног возила за одвожење смећа – аутоподизач

 

05. фебруар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 02/2016
Предмет јавне набавке: Комбинована грађевинска машина ровокопач са пратећом опремом

 

18. јануар 2016. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 01/2016
Предмет јавне набавке: Електрична енергија

 

11. децембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 21/2015
Предмет јавне набавке: Набавка опреме и повезивање локација резервоара (црпних станица) са централним системом за даљински надзор и управљање водоводним системом

 

07. децембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара, бр. 18/2015
Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема
 

04. децембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, бр. 10/2015
Предмет јавне набавке: Одржавање пословног информационог система
Назив документа:: Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

 

26. новембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 20/2015
Предмет јавне набавке: Набавка и уградња филтера за пречишћавање питке воде у насељу Рудник са гаранцијом квалитета пречишћене воде

 

24. новембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 19/2015
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада

 

17. новембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Oтворени поступак бр. 09/2015
Предмет јавне набавке: Набавка новог специјалног возила за пражњење и чишћење канализационих система "Canal Jet" путем финансијског лизинга

 

16. новембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Oтворени поступак бр. 08/2015
Предмет јавне набавке: Изградња друге фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система Горњи Милановац - Рудник

 

04. новембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 17/2015
Предмет јавне набавке: Набавка и уградња филтера за пречишћавање питке воде у насељу Рудник

 

29. октобар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 16/2015
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема

 

28. октобар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 15/2015
Предмет јавне набавке: Набавка предизолованих цеви и фитинга за потребе система даљинског грејања општине Горњи Милановац

 

06. октобар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 13/2015
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање

 

25. септембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности добара бр. 14/2015
Предмет јавне набавке: Уља и мазива

 

11. септембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 12/2015
Предмет јавне набавке: Ремонт плочастих измењивача топлоте на Систему даљинског грејања

 

04. септембар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 13/2015
Предмет јавне набавке: Набавка новог теретног возила за потребе Техничке службе

 

26. август 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 11/2015
Предмет јавне набавке: Превоз мазута

 

21. август 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: отворени поступак бр. 07/2015
Предмет јавне набавке: Набавка новог специјализованог возила за пражњење и чишћење канализационих система "CANAL JET" путем финансијског лизинга

 

14. август 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 10/2015
Предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за водоснабдевање Прањанског краја

 

13. август 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 08/2015
Предмет јавне набавке: Израда Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције постројења за пречишћавање воде за пиће "Горњи Бањани" у општини Горњи Милановац

 

07. август 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Jавна набавка мале вредности услуга бр. 09/2015
Предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за водоснабдевање Гружанског краја

 

04. август 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 06/2015
Предмет јавне набавке: Изградња прве фазе резервоара Сврачковци у оквиру водоводног система "Горњи Милановац – Рудник"

 

21. јул 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр. 12/2015
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал обликован у 3 партије

 

13. јул 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга бр. 07/2015
Предмет јавне набавке: Ремонт котлова у Железничкој и Ломиној улици

 

03. јул 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр. 11/2015
Предмет јавне набавке: Течни хлор, натријум хипохлорит и баждарење посуда за хлор

 

26. јун 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга бр. 06/2015
Предмет јавне набавке: Ремонт термотехничких постројења на Систему даљинског грејања

 

16. јун 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности радова бр. 1/2015
Предмет јавне набавке: Асфалтирање оштећених површина, коловоза и тротоара

 

12. јун 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр. 10/2015
Предмет јавне набавке: Ауто делови за путнички и теретни програм (подељена у партије)

 

11. јун 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга бр. 05/2015
Предмет јавне набавке: Пречишћавање питке воде у насељу Рудник са гаранцијом квалитета пречишћене воде

 

05. јун 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: отворени поступак бр. 05/2015
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал подељен у 6 партија

 

27. мај 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр. 09/2015
Предмет јавне набавке: Средства за хигијену

 

25. мај 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга бр. 02/2015
Предмет јавне набавке: Услуга мобилне телефоније

 

19. мај 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: отворени поступак бр. 04/2015
Предмет јавне набавке: Гориво

 

15. мај 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр. 08/2015
Предмет јавне набавке: Електроматеријал

 

07. мај 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр. 06/2015
Предмет јавне набавке: Полиелектролит

 

21. април 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр. 07/2015
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат

 

09. април 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга бр. 04/2015
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених

 

07. април 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр.05/2015
Предмет јавне набавке: Водомери

 

25. март 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга бр.03/2015
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера марке "Инса"

 

18. март 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: отворени поступак бр.03/2015
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал обликован у 4 партије

 

09. март 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга бр. 01/2015
Предмет јавне набавке: Уградња центрифугалне пресе за муљ, дозир пумпе за полиелектролит, муљне пумпе, електроормана и повезивање истих са пуштањем у рад

 

27. фебруар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: отворени поступак бр. OP 02/2015
Предмет јавне набавке: Анализа воде

 

23. фебруар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр.04/2015
Предмет јавне набавке: Плочасти измењивачи топлоте за Систем даљинског грејања

 

20. фебруар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара бр. 03/2015
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм

 

5. фебруар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: јавна набавка меле вредности добара бр. 02/2015
Предмет јавне набавке: Коришћено погребно возило

 

30. januar 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 01/2015
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал

 

19. јануар 2015. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: отворени поступак: OP01/2015
Предмет јавне набавке: Електрична енергија

 
jkpgm

 

ЈКП Горњи Милановац

Адреса: Војводе Живојина Мишића 23,
32300 Горњи Милановац, Србија

Тел:    032 - 716 910
Факс: 032 - 716 902

komunalno@jkpgm.rs
www.jkpgm.rs


За сјај нашег града!