О нама / Начин финансирања предузећа

 

ЈКП "Горњи Милановац" се финансира из сопствених прихода - наплате комуналних услуга: дистрибуција воде, изношење смећа, испорука топлотне енергије, јавна хигијена и зеленило, пијачне услуге, гробљанске услуге.


Поред редовних прихода од обављања комуналних делатности ЈКП "Горњи Милановац" остварује и ванредне приходе пружањем и других услуга из своје делатности:


- Снабдевање паром и климатизација;
- Уклањање отпадних вода;
- Скупљање отпада који није опасан;
- Третман и одлагање отпада који није опасан;
- Услуге уређења и одржавања околине;
- Услуге осталог чишћења;
- Изградња цевовода;
- Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
- Трговина на велико отпацима и остацима;
- Друмски превоз терета;
- Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- Техничко испитивање и анализе;komunalno preduzece
jkpgm

 

ЈКП Горњи Милановац

Адреса: Војводе Живојина Мишића 23,
32300 Горњи Милановац, Србија

Тел:    032 - 716 910
Факс: 032 - 716 902

komunalno@jkpgm.rs
www.jkpgm.rs


За сјај нашег града!