Услуге / Грејање

 

У радној јединици "Грејање" су запослена 3 радника и то два руковаоца котлова и један електричар.


jkp gornji milanovac

Систем даљинског грејања обухвата две котларнице, Железничку и Ломину укупне топлотне снаге 10 MW, 21 подстаницу и око 4000 m примарног топловода.


Из те две котларнице топлотна енергија се испоручује у 1105 станова укупне површине 53911 m2 и 31 пословни простор површине 2123 m2.jkpgm

 

ЈКП Горњи Милановац

Адреса: Војводе Живојина Мишића 23,
32300 Горњи Милановац, Србија

Тел:    032 - 716 910
Факс: 032 - 716 902

komunalno@jkpgm.rs
www.jkpgm.rs


За сјај нашег града!