Актуелности / Набавка цеви за реконструкцију топловода

 
јкпгм

ЈКП "Горњи Милановац" је спровело јавну набавку добара: "Предизоловане цеви и фитинг за потребе система даљинског грејања општине Горњи Милановац". По спроведеном поступку је закључен уговор са фирмом "ИСОПЛУС" из Београда која је 10.12.2015. извршила испоруку и складиштење истих у комуналном погону ЈКП "Горњи Милановац". Вредност испоручених добара је 10.484.048,64 динара са ПДВ-ом.


Испоручене цеви и фитинг су предвиђени за санацију дела примарног топловода који је везан на котларницу у Железничкој улици, а на потезу од југопетролове пумпе у граду па до зграда које се налазе у улици Мише Лазића код сточног пијаца. Извођење радова на замени поменутог дела примарног топловода су предвиђени за пролеће 2016. по завршетку текуће грејне сезоне и финансираће се из сопствених средстава ЈКП "Горњи Милановац".јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгм


јкпгм    јкпгмjkpgm

 

ЈКП Горњи Милановац

Адреса: Војводе Живојина Мишића 23,
32300 Горњи Милановац, Србија

Тел:    032 - 716 910
Факс: 032 - 716 902

komunalno@jkpgm.rs
www.jkpgm.rs


За сјај нашег града!