Чишћење дивљих депонија

Поштовани суграђани,
Рашчишћавањем дивље депоније у Луњевици на локацији Шапчева ћуприја, почела је реализација пројектаГорњи Милановац без дивљих депонија, који суфинансира Министарство за заштиту животне средине.

Упркос труду који улажемо да одлагање смећа буде максимално олакшано појава дивљих депонија је проблем са којим се веома често сусрећемо.
Ово је прва од 28 дивљих депонија које ће ЈКП „Горњи Милановац“ у сарадњи са општинском управом Општине Горњи Милановац у овој години очистити.

За овај пројекат ресорно Министарство је издвојило 5.212.840 динара, што представља 75,42% од укупне вредности пројекта. Висина удела Општине Горњи Милановац у финансирању пројекта је 24,58%., што чини износ од 1.698.646,оо динара, а крајњи рок за његову реализацију је 2 новембар текуће године. Свих 28 очишћених, санираних и рекултивисаних локација биће обележено типским едукативним таблама са јасним упозорењима за загађиваче.

Још једном молимо суграђане да воде рачуна о одлагању смећа и подсећамо да можете бесплатно одложити отпад на санитарној депонији „Вујан“ сваког радног дана у периоду од 6 до 14 часова.

 

ОДЛАЖИТЕ ПАМЕТНО!

Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“ 

 
Подели