Неправилно одлагање отпада

Поштовани суграђани,
Неправилно и неодговорно управљање отпадом представља велики проблем јер је често извор заразе и загађења животне средине.
Молимо кориснике комуналних услуга да се придржавају правилног одлагања отпада.
За еколошки здравији Горњи Милановац ОДЛАЖИТЕ ПАМЕТНО!

Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“