Skip links

Е-рачун

ЈКП Горњи Милановац

Пријавите се за Е-рачун.- Корисник услуге је дужан да на одговарајући начин обавести пружаоца услуге о било каквој промени личних и идентификационих података наведених у захтеву, одмах, а најкасније у року од 7 дана од настале промене. У противном, уколико из овог разлога буде онемогућена комуникација са потрошачем, сматраће се да је достава свих е-писама од стране пружаоца услуга потрошачу уредно извршена.

- Корисницима услуге доставе рачуна електронским путем ЈКП Горњи Милановац неће достављати штампане рачуне.

- Подаци добијени на овај начин користиће се искључиво за регулисање међусобних односа између потрошача и пружаоца услуге, а у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл.гласник РС“, бр.87/2018).

10458+
Корисника
6726
Прикључака
210км
Водоводне мреже
66
Година постојања