Skip links

Историјат предузећа

ЈКП Горњи Милановац

Јавно комунално предузеће “17. Септембар” Горњи Милановац је основано Решењем НО Општине Горњи Милановац бр. 12554/57 од 28.12.1957. године. Општина као оснивач комуналног предузећа 1957. године је оформила ово предузеће са основном делатношћу да се бави:

– Одржавањем водовода за град Горњи Милановац;
– Сакупљањем и изношењем смећа из приватних кућа и привреде града;

Комунално предузеће је основано издвајањем дела радника из тадашњег предузећа ”Термоелектра”.

2v
1v
38v
5v

За пет деценија постојања и рада комунално предузеће је израсло у модерно предузеће које одликује примена савремених технологија. Уместо пар јавних чесми и запрежних кола за одвожење смећа, данас има три локална и регионални систем за водоснабдевање “Рзав” са 6000 прикључака, канализациони систем, централно постројење за пречишћавање отпадних вода, даљински систем грејања за 1.110 станова, савремен модел управљања комуналним отпадом, модерну депонију и нови информациони систем који обезбеђује брзе податке за доношење квалитетних одлука.

4v
17v
9v
6v

Као јавно предузеће за комунално стамбене услуге “17. Септембар” послује од 15.02.1991. године. На основу Одлуке СО Г. Милановац бр. 3-01-06-410/03 од 28. марта 2003. године о оснивању и организовању ЈКП “17. Септембар” извршена је промена назива фирме и сужавање делатности Решењем Трговинског суда у Чачку ФИ 63/04 од 28.01.2004. године тако да од тада предузеће послује под називом: Јавно комунално предузеће “17. Септембар” Горњи Милановац. Скраћен назив фирме гласи ЈКП “17. септембар” Горњи Милановац, седиште предузећа је у Ул.Војводе Мишића 23, у Горњем Милановцу.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 4887/2005 од 17.06.2005. године извршен је упис ЈКП “17. Септембар” Г. Милановац у Регистар привредних субјеката.