Skip links

Гробље

Услуге / ЈКП Горњи Милановац

Гробље

Делатност службе је:

организација и обављање сахрана

ексхумација

смештај урни

превоз покојника

израда надгробних обележја

одржавање хигијене

кошење травњака

n60
n64
n62
n45

Наведене послове на површини од 8 ha као и одржавање хигијене просторија и објеката нагробљу обавља седам запослених радника.

Радно време гробља је од 7-15 h и ван овог времена су забрањени сви грађевински радови.

Транспорт од капеле до гробног места се врши искључиво специјализованим колицима.

Услуге

Наше
услуге.

ЈКП ГМ је модерно предузеће које одликује примена савремених технологија.