Skip links

О компанији

Више од 6 деценија са Вама

О нама

66 година са Вама.

За готово шест деценија постојања и рада комунално предузеће је израсло у модерно предузеће које одликује примена савремених технологија. Уместо пар јавних чесми и запрежних кола за одвожење смећа, данас има три локална и регионални систем за водоснабдевање "Рзав" са 6000 прикључака, канализациони систем, централно постројење за пречишћавање отпадних вода, даљински систем грејања за 1.110 станова, савремен модел управљања комуналним отпадом, модерну депонију и нови информациони систем који обезбеђује брзе податке за доношење квалитетних одлука. Из дана у дан све више примењујемо савремену технологију у области комуналних услуга.

Предузеће има довољно снаге и зрелости за нове, велике послове и остварење планираног. Превасходан циљ запослених је да предузеће буде све савременије и све боље: професионалан сервис суграђана, поуздан партнер привреди и пословним сарадницима.

У управљању чврстим комуналним отпадом, узор смо за друге градове у Србији. Први смо у Србији кренули са примарном селекцијом отпада: сакупљањем смећа, пластике и папира. До сада смо обезбедили преко 60 контејнера и канти за села.

Доста полажемо на партнерство са корисницима наших услуга, грађанима и правним субјектима. Отворили смо модеран кол центар који ради 24 часа дневно, 7 дана у недељи. Увели смо и књигу жалби у жељи да чујемо примедбе, сугестије, похвале, критике и пре свега, да се у заједничком интересу организованије решавају проблеми. Последњих година смо све више посвећени потребама и већем задовољству корисника услуга. Полазимо од истине да нема шта да крије и да затвореност у сопствене оквире није у интересу ефикаснијег пословања, па доста полажемо на комуникацију са грађанима и потрошачима у привреди, које сматрамо својим партнерима.