Skip links

Начин финансирања предузећа

ЈКП Горњи Милановац

ЈКП "Горњи Милановац" се финансира из сопствених прихода - наплате комуналних услуга: дистрибуција воде, изношење смећа, испорука топлотне енергије, јавна хигијена и зеленило, пијачне услуге, гробљанске услуге.

Поред редовних прихода од обављања комуналних делатности ЈКП "Горњи Милановац" остварује и ванредне приходе пружањем и других услуга из своје делатности:

Услуге

Наше
услуге.

ЈКП ГМ је модерно предузеће које одликује примена савремених технологија.