Skip links

Делатност предузећа

ЈКП Горњи Милановац

Предузеће обавља претежну делатност: 36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности, Предузеће је регистровано и за следеће делатности:

10458+
Корисника
6726
Прикључака
210км
Водоводне мреже
66
Година постојања