Skip links

Обрасци

ЈКП Горњи Милановац

Водовод и канализација

Потребна документација за прикључак на водовод, фекалну и кишну канализацију

Технички услови за прикључак на водовод, фекалну и кишну канализацију

Захтев за издавање решења

Захтев за изношење смећа

Захтев за изношење смећа

Рекламације

Захтев за рекламацију - физичка лица

Захтев за рекламацију - правна лица