Skip links

Грејање

Услуге / ЈКП Горњи Милановац

У радној јединици "Грејање" су запослена 3 радника и то два руковаоца котлова и један електричар. Систем даљинског грејања обухвата две котларнице, Железничку и Ломину укупне топлотне снаге 10 MW, 21 подстаницу и око 4000 m примарног топловода. Из те две котларнице топлотна енергија се испоручује у 1105 станова укупне површине 53911 m2 и 31 пословни простор површине 2123 m2.

n59
n58
n56
n57
Услуге

Наше
услуге.

ЈКП ГМ је модерно предузеће које одликује примена савремених технологија.