Skip links

Правилник о начину обављања послова

Јавних набавки у ЈКП "Горњи Милановац"

Правилник о ближем регулисању поступака јавних набавки

Правилник о начину обављања послова Јавних набавки у ЈКП "Горњи Милановац"

Правилник о изменама и допунама правилника