Skip links

Обавештење

                                                     ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈКП “Горњи Милановац”, као Енергетски субјект, обавештава кориснике система даљинског грејања да ће у периоду од 15.09.2023. – 28.09.2023.г. бити испражњене грејне инсталације у зградама које су прикључене на систем даљинског грејања.

У том периоду корисници ће моћи да изврше неопходне радове на својим унутрашњим топлотним инсталацијама у становима и локалима ( замена радијаторских вентила, замена радијатора, пропирање радијатора ). Постојећи радијатор ( грејно тело ), може се заменити одговарајућим који је исте или сличне снаге као постојећи како се не би нарушио топлотни баланс зграде. Такође, у овом периоду пожељно је да станари ( Скупштине станара ) изврше поправке на инсталацијама у заједничким просторијама, ходницима и подрумима ( замена косих балансних вентила, поправка инсталација,… ) иначе се неће уважавати рекламације на квалитет грејања по овом основу.

Пожељно је да корисници који нису мењали радијаторске вентиле у последњих 10-ак година замене исте на својим грејним телима због квалитетније испоруке топлотне енергије. У супротном, уколико се установи да је температура у стану незадовољавајућа, а узрок томе је неисправан радијаторски вентил, неће се прихватати рекламације. Пражњење инсталација и радови на инсталацијама, у периоду од 01.10.2022.г. – 05.05.2023.г. није дозвољено, сем у случају већих кварова у објекту.

Подсећамо Вас да је сходно законској регулативи одржавање унутрашњих инсталација у надлежности корисника система даљинског грејања, односно Скупштина станара. То подразумева комплетне инсталације у објекту ( подруми, тавани, ходници, станови ) изузев топлотне подстанице у објекту која је у надлежности Енергетског субјекта односно ЈКП “Горњи Милановац”.

Напомена:

Mолимо Вас да максимално озбиљно приступите решавању проблема на Вашим унутрашњим топлотним инсталацијама, како у самим становима тако и у заједничким просторијама ( ходници  и подруми ) како не би долазило до хаварија и прекида у снабдевању топлотном енергијом. Потрудите се максимално да Вам инсталације буду поуздане и функционалне за предстојећу грејну сезону.

 

ЈКП “Горњи Милановац”