Skip links

Висок степен пречишћавања отпадних вода

У оквиру ЈКП „Горњи Милановац“ пуних 30 година послује постројење за пречишћавање отпадних вода.

Фабрика је настала 90-их година, а у функцији је тачно 30 година. У периоду од 2009. до 2011. године је реконструисана и постављена је нова модернија опрема чиме је успешност у пречишћавању отпадних вода на територији наше општине доведена на веома висок ниво.

Имали смо прилику  да 2019. године да угостимо Савез хемијских инжењера и техничара где је 19 регионалних екипа потврдило да је успешност прераде отпадних вода 97% што је веома висок проценат. Наша општина има ту срећу да ова фабрика функционише у контунуитету 30 година. Након те експлоатације јавила се потреба и ми смо кандидовали пројектну документацију за реконструкцију пре свега ревитализацију грађевинских објеката, а затим и технике евентуалног проширења и доградње. Надамо се да ћемо обезбедити средства и извршити реконструкцију ових постројења 

Власници домаћинстава у Велеречи, Млаковцу као и у Улици Наталије Царевић могу да поднесу захтев ЈКП „Горњи Милановац“  за прикључење на нову канализациону мрежу која је недавно урађена у овом делу наше општине. Иначе, комплетна  канализација из градске зоне долази у постројење за пречишћавање отпадних вода где се третира кроз више фаза. Имајући у виду висок степен успешности прераде, може се рећи да из ове фабрике у реку Деспотовицу излази чистија вода, него што је у горњем току реке.

Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“