Skip links

УВОЂЕЊЕ НОВЕ КОМПОНЕТЕ У СЕКЦИЈУ

 

Поштовани суграђани,

Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“ константно ради на повећању активности примарне селекције отпада. Максималним ангажовањем свих расположивих капацитета настојимо да одржимо добар квалитет услуга и ефикасност у раду.

У сарадњи са националним оператером за управљање амбалажом и јавним отпадом фирмом „Екостар пак“ у циљу унапређења система сакупљања амбалажног отпада у Горњем Милановцу а превасходно ослушкујући Ваше потребе у примарну селекцију уводимо стакло као нову компоненту селекције.

Овом приликом молимо суграђане да посуде користе искључиво за намењен отпад.

 

СЕЛЕКТИВНО ОДЛАЖИ,
КУЛТУРУ ПОКАЖИ!

 

Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“