Skip links

ПОСЕТА ХЕМИЈСКИХ ИНЖИЊЕРА СРБИЈЕ

Јавно комунално предузеће “Горњи Милановац” по други пут је било домаћин хемиским инжињерима на скупу међулабораторијског упоредног узорковања и физичко хемијског испитивања отпадне воде.

Савез хемиских инжињера Србије ове године је био организатор овог међународног скупа на коме је ове године учествовало 30 екипа.