Skip links

Сервисне информације

Прекид у снабдевању водом

Поштовани;Због прекомерне потрошње воде и драстично смањене расположиве количине за водоснабдевање доћи ће до прекида у снабдевању водом потрошача у

Прекид у снабдевању водом

Поштовани, Услед лоше хидролошке ситуације и нерационалног коришћења воде дошло је до смањења расположивих количина за испоруку у дистрибутивној мрежи.