Skip links

Е-рачун

ЈКП Горњи Милановац

Због великог интересовања корисника наших услуга, ЈКП "Горњи Милановац" ускоро уводи новину у начин доставе рачуна: Е-рачун.
Почетком септембра месеца, моћи ћете да пријавите вашу адресу Е-поште за доставу месечних рачуна ЈКП "Горњи Милановац".

Пријављивање за Е-рачун ће бити могуће путем Е-формулара који ће бити постављен на овој страници.
Уколико се пријавите за нову опцију, рачуни ЈКП "Горњи Милановац" ће Вам стизати на жељену адресу Е-поште.

Сви корисници услуга ЈКП "Горњи Милановац" и физчка и правна лица, ће бити у могућности да пријаве адресу Е-поште за доставу месечних рачуна.   - Корисник услуге је дужан да на одговарајући начин обавести пружаоца услуге о било каквој промени личних и идентификационих података наведених у захтеву, одмах, а најкасније у року од 7 дана од настале промене. У противном, уколико из овог разлога буде онемогућена комуникација са потрошачем, сматраће се да је достава свих е-писама од стране пружаоца услуга потрошачу уредно извршена.

   - Корисницима услуге доставе рачуна електронским путем ЈКП Горњи Милановац неће достављати штампане рачуне.

   - Подаци добијени на овај начин користиће се искључиво за регулисање међусобних односа између потрошача и пружаоца услуге, а у складу са Законом о заштити података о личности (“Сл.гласник РС“, бр.87/2018).

   10458+
   Корисника
   6726
   Прикључака
   210км
   Водоводне мреже
   66
   Година постојања