Јавне набавке

 

13. јануар 2022. године   

План јавних набавки

 
 
 

30. новембар 2022. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

7. септембар 2022. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

8. август 2022. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

28. јул 2022. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

1. јул 2022. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

19. април 2022. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

17. јануар 2022. године   

План јавних набавки

 
 
 

9. новембар 2021. године   

Јавни позив за избор приватног партнера за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања ЈКП "Горњи Милановац" из новоинсталисаних котлова на дрвну биомасу и топловодних котлова на гас - објављен у службеном гласнику РС бр.109 од 19.11.2021.године

 
 
 

1. новембар 2021. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

19. октобар 2021. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

5. октобар 2021. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

16. јун 2021. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

30. април 2021. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

24. март 2021. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

22. јануар 2021. године   

План јавних набавки

 
 
 

4. новембар 2020. године   

Измењена верзија плана јавних набавки

 
 
 

16. октобар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 8/2020
Предмет јавне набавке: Ремонтни радови термотехничких постројења 
 
 
 
 

10. септембар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности радови бр. 4/2020
Предмет јавне набавке: Извођење радова на проширењу градског гробља
 
 
 
 

3. септембар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 7/2020
Предмет јавне набавке: Превоз мазута за грејну сезону 2020/2021
 
 
 
 

2. септембар 2020. године   

План јавних набавки

 
 
 

25. август 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 13/2020
Предмет јавне набавке: Ауто делови за теретни програм по партијама
 
 
 
 
 
 
 
 

21. август 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 12/2020
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал по партијама
 
 
 
 

7. август 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 6/2020
Предмет јавне набавке: Услуга ремонта цистерне за мазут и пратеће арматуре у мазутари и замена сабирнице и разделника у котларници у Ломиној улици
 
 
 
 

3. август 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 11/2020
Предмет јавне набавке: Хлор, натријум хипохлорит и баждарење посуда за хлор
 
 
 
 

21. јул 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 10/2020
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал по партијама
 
 
 
 
 
 

17. јул 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности радови бр. 3/2020
Предмет јавне набавке: Извођење радова на проширењу тела санитарне депоније „Вујан“
 
 
 
 

14. јул 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности радови бр. 2/2020
Предмет јавне набавке: Изградња водоводног базена Брђани 
 
 
 
 

22. јун 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 9/2020
Предмет јавне набавке: Канализациони материјал 
 
 
 
 

20. мај 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 8/2020
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал по партијама
 
 
 
 

14. мај 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 7/2020
Предмет јавне набавке: Спојни материјал
 
 
 
 

13. мај 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 5/2020
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера
 
 
 
 
 

7. мај 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 6/2020
Предмет јавне набавке: Водомери и пратећа опрема
 
 
 
 
 

16. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 4/2020
Предмет јавне набавке: Услуга физичке заштите, противпожарне заштите и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама у објектима ЈКП „Горњи Милановац“
 
 
 
 
 

16. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 5/2020
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада
 
 
 
 
 

14. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 4/2020
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат
 
 
 
 
 

13. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 3/2020
Предмет јавне набавке: Ауто делови за путнички програм
 
 
 
 
 

2. април 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 3/2020
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених
 
 
 
 
 

18. март 2020. године 

  

16. март 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности добара бр. 02/2020
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм
   
 
 
 
 
 

9. март 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности радови бр. 01/2020
Предмет јавне набавке: Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара
   
 
 
 
 
 

11. фебруар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 01/2020
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање
   
 
 
 
 
 

7. фебруар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 02/2020
Предмет јавне набавке: Анализа воде
   
 
 
 
 
 

30. јануар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 01/2020
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал подељен у две партије
   
 
 
 
 
 

17. јануар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 19/2019
Предмет јавне набавке: Лична заштитна опрема
   
 
 
 
 
 

13. јануар 2020. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 01/2020
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
   
 
 
 
 
 

13. децембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 13/2019
Предмет јавне набавке: Ремонт ровокопача 
   
 
 
 
 
 

9. децембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда    бр. 01/2019
Предмет јавне набавке:Одржавање пословно информационог система
 
   
 
 
 
 
 

4. децембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 18/2019
Предмет јавне набавке: Уља и мазива
Обавештење о закљученом уговору (16.01.2020.)
 
 
   
 
 
 
 
 

15. новембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 17/2019
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
 
 
 
  
 
 
 
 
 

13. новембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 12/2019
Предмет јавне набавке: Ремонт декантера UCD345 на Постројењу за прераду отпадних вода
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

8. новембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 11/2019
Предмет јавне набавке: Ревитализација надградње аутосмећара
 
  
 
 
 
 
 
 
 

29. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 5/2019
Предмет јавне набавке: Механичко и хемијско чишћење котларнице и подрумских просторија у Ломиној улици и збрињавање одпада


 
  
 
 
 
 
 
 
 

23. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 16/2019
Предмет јавне набавке: Полиелектролит

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 10/2019
Предмет јавне набавке: Ремонтни радови термотехничких постројења на Систему даљинског грејања (подељена у 2 партије)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 15/2019
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал - Профили, кутије и лимови

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. октобар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  радови бр. 3/2019
Предмет јавне набавке: Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на санацији пешачке стазе на градском гробљу у Горњем Милановцу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. септембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 14/2019
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал подељен у две партије


 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. септембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 9/2019
Предмет јавне набавке: Превоз мазута за грејну сезону 2019/2020


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. септембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  радови бр. 2/2019
Предмет јавне набавке: Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на санацији пешачке стазе на градском гробљу у Горњем Милановцу


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. септембар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 13/2019
Предмет јавне набавке: Ауто делови за чистилицу

Одлука о додели уговора (17.09.2019.)

 

14. август 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 12/2019
Предмет јавне набавке: Ауто делови за путнички и теретни програм
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. август 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 08/2019
Предмет јавне набавке: Израда пројектне документације за реконструкцију дела водоводне мреже  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. јул 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 11/2019
Предмет јавне набавке:Хлор, натријум хипохлорит и баждарење посуда за хлор   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. јул 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 10/2019
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. јул 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 09/2019
Предмет јавне набавке: Набавка водоводног материјала за реконструкцију дела водоводне мреже
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. јун 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 08/2019
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал - камени агрегат и шљунак
 
 
 
 
 
 
 
 

06. јун 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 07/2019
Предмет јавне набавке: Електро материјал
 
 
 
 
 
 
 
 

04. јун 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 07/2019
Предмет јавне набавке: Услуга мобилне телефоније
 
 
 
 
 
 
 
 

21. мај 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 06/2019
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера
 
 
 
 
 
 
 
 

16. мај 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 06/2019
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал подељен у партије
 
 
 
 
 
 
 
 

10. мај 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 05/2019
Предмет јавне набавке: Водомери и пратећа опрема
 
 
 
 
 
 
 
 

25. април 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 04/2019
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат
 
 
 
 
 
 
 
 

11. април 2019. године 

  

09. април 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 03/2019
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада
 
 
 
 
 
 
 

08. април 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 05/2019
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених (подељена у 2 партије)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04. април 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр.03/2019
Предмет јавне набавке: Спојни материјал
 
 
 
 
 
 
 

29. март 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 03/2019
Предмет јавне набавке: Услуга физичке заштите, противпожарне заштите и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама у објектима ЈКП „Горњи Милановац“
 
 
 
 
 
 
 
 

25. март 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 04/2019
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање
 
 
 
 
 
 
 

18. март 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 02/2019
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм
 
 
 
 
 
 

12. март 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  радови бр. 01/2019
Предмет јавне набавке: Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара
 
 
 
 
 
 

28. фебруар 2019. године 

  

14. фебруар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 01/2019
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање
 
 
 
 
 
 

08. фебруар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  добара бр. 01/2019
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
 
 
 
 
 
 

31. јануар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 02/2019
Предмет јавне набавке: Набавка аутосмећара
 
 
 
 
 
 

14. јануар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности услуга бр. 10/2018
Предмет јавне набавке: Фарбање и сређивање цистерне за воду и чистилице
 
 
 
 
 
 

14. јануар 2019. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 01/2019
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
 
 
 
 
 
 

11. јануар 2019. године 

  

20. децембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 09/2018
Предмет јавне набавке: Услуга преправке камиона
 
 
 
 
 

12. децембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 18/2018
Предмет јавне набавке: Набавка материјала и опреме за изградњу водовода Брђани
 
 
 
 
 

07. децембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 08/2018
Предмет јавне набавке: Ремонт ровокопача
 
 
 
 
 

04. децембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Одржавање пословног информационог система
 
 
 
 
 
 

30. новембар 2018. године 

  

07. новембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 16/2018
Предмет јавне набавке: Набавка филтерске испуне за отклањање арсена из воде за црпну станицу “Јасеница”
 
 
 
 
 
 

30. октобар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 15/2018
Предмет јавне набавке: Машински и браварски материјал подељен у партије
 
 
 
 
 
 

15. октобар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 14/2018
Предмет јавне набавке: Аутоматизација и надзор објеката водоснабдевања и изградња помоћног објекта са аутоматским филтерским постројењем за третман питке воде у насељу Рудник
 
 
 
 
 
 
 

09. октобар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда    бр.  02/2018
Предмет јавне набавке: Извођење радова на постављању непропусне подлоге за завршетак друге фазе тела санитарне депоније “Вујан”

08. октобар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 13/2018
Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема
 
 
 
 
 

20. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 12/2018
Предмет јавне набавке: Полиелектролит
 
 
 
 

17. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  услуга бр. 07/2018
Предмет јавне набавке: Превоз мазута за грејну сезону 2018/2019.г.
 
 
 
 

13. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 06/2018
Предмет јавне набавке: Ремонтни радови термотехничких постројења на систему даљинског грејања
 
 
 
 

12. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови   бр.  04/2018
Предмет јавне набавке: Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара
 
 
 

04. септембар 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда   бр.  01/2018 
Предмет јавне набавке: Израда и имплементација новог софтверског модула који обрађује тематику образца ПОПДВ и пренос базе података пословног система ради провере и чувања копије података на дневном нивоу
 
 
 

17. август 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 11/2018 (1.1.21)
Предмет јавне набавке: Ауто делови за путнички и теретни програм
 
 
 
 

03. август 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 06/2018  
Предмет јавне набавке: Извођење радова на постављању непропусне подлоге за завршетак друге фазе тела санитарне депоније “Вујан”
 
 
 
 

31. јул 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 10/2018  
Предмет јавне набавке: Течни хлор, натријум хипохлорит и баждарење посуда за хлор
 
 
 
 

 24. јул 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 03/2018  
Предмет јавне набавке: Уређење простора за догон стоке

 
 
 
 
 

 

20. јул 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 05/2018  
Предмет јавне набавке: Водоводни материјал подељен у 10 партија

 
 
 
 

 

03. јул 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 02/2018  
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији дела градске канализационе мреже у улици Ломина у Г. Милановцу

 
 

19. јун 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 09/2018  
Предмет јавне набавке: Електро материјал

 
 
 

13. јун 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности радови бр. 01/2018  
Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији дела градске канализационе мреже у улици Ломина у Г. Милановцу

 
 

01. јун 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 05/2018 
Предмет јавне набавке: Преправка постојећег аутосмећара у цистерну за воду

 
 

17. мај 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 08/2018 
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал подељен у 3 партије

 
 

14. мај 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: отворени поступак бр. 04/2018 
Предмет јавне набавке: Гориво

 
 

08. мај 2018. године 

  

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 04/2018 
Предмет јавне набавке: Сервисирање водомера

 
 

02. мај 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 07/2018
Предмет јавне набавке: Алуминијум сулфат

 
 

23. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Извођење електро, хидромашинских и грађевинско-занатских радова на резервоару "Мајдан" у оквиру водоводног система "Горњи Милановац-Рудник"

 
 
 

17. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 06/2018
Предмет јавне набавке: Водомери и пратећа опрема

 

12. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Осигурање имовине, возила и запослених (подељена у 2 партије)

 

10. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 04/2018
Предмет јавне набавке: Пумпе за водоснабдевање

 

05. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Извођење радова на уређењу градског гробља

 

04. април 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 05/2018
Предмет јавне набавке: Набавка канти, контејнера и резервних делова

 

16. март 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 03/2018
Предмет јавне набавке: Гуме за путнички и теретни програм

 

01. март 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Анализа воде

 

13. фебруар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 02/2018
Предмет јавне набавке: Кесе за селекцију отпада

 

02. фебруар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга бр. 01/2018
Предмет јавне набавке: Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање

 

24. јануар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 01/2018
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал

 

15. јануар 2018. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Отворени поступак бр. ОП 01/2018
Предмет јавне набавке: Електрична енергија

 

15. децембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 02 /2017
Предмет јавне набавке:Одржавање пословног информационог система

 

13. децембар 2017. године

Наручилац: ЈКП "Горњи Милановац"
Број јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара бр. 17 /2017
Предмет јавне набавке:Лична заштитна опрема (подељена у две партије)