Skip links

Иван Лазић

дипломирани економиста, директор ЈКП "Горњи Милановац"

Иван Лазић је рођен 18.8.1981. године у Чачку. Основну и средњу школу "Књаз Милош" завршио је у Горњем Милановцу. По струци је дипломирани економиста. Дипломирао је на Одељењу за финансије, берзе и банкарство Факултета за услужни бизнис Универзитета Едуцонс 2009. године одбраном дипломског рада "Осигурање имовине са освртом на осигурање грађевинских објеката и опреме на уговорену вредност", под менторством проф. др Јове Милорадића.

Радно искуство стицао је у банкарском сектору. У периоду од 2003. до 2006. године радио је на месту саветника за платни промет у Алпха банци, а од 2006. до 2008. године на месту саветника за становништво. Од 2008. до 2010. године радио је као саветник за привреду у Горњем Милановцу и Чачку. Године 2010, именован је за директора филијале Алпха банке у Горњем Милановцу. Посао директора филијале обављао је до 2016. године. У том периоду руководио је шесточланим тимом и успоставио сарадњу са значајним привредним субјектима и стручњацима на локалном новоу.

Регионални директор Алфа банке за централну и западну Србију постаје у јуну месецу 2016. године. У том периоду је извршена рационализација и систематизација у циљу смањења трошкова и повећања продуктивности. Постигнути су одлични резултати, смањени трошкови, а пословање је додатно унапређено. Остварене су велике уштеде и успостављен је ред у организацији и функционисању 15 филијала (120 запослених под његовим руководством). Потврду његовом начину пословања дале су ревизорске контроле у периоду руковођења наведеним филијалама.

Поред формалног образовања, Иван је стекао и бројне вештине на тренинзима и семинарима у вези са управљањем људским ресурсима и пројектним менаџментом у организацији Гилберт центра. Алтерне Интернатионал, ХРД Агенцy, СРМА.

Организовао је радионице и семинаре за запослене у вези са техникама унапређења пословања и подизања ефикасности у банкарском сектору (Крагујевац, Ваљево, Пожаревац и Ужице).

Учествовао у хуманитарним акцијама Алфа банке: донација медицинске опреме и апарата у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије у циљу борбе против карцинома; донација Дому за децу и омладину "Петар Радовановић" у Ужицу; учешће у пројекту уређења школе "Драгиша Мишовић" у Чачку; донација и учешће у пројекту заштите животне средине (уређење корита реке Ибар, спортских терена и зелених површина у Краљеву)...

Члан је скупштине и управног одбора ловачког удружења "Војвода Милан Обреновић" у Горњем Милановцу. Говори енглески језик. Ожењен је и отац двоје деце.