Skip links

Јелена Весковић

дипломирани правник, члан Надзорног одбора

Рођена је у Горњем Милановцу 15.09.1971. године. Основну и средњу школу завршила је у Горњем Милановцу. Потом је 1990/91. године уписала Правни факултет у Београду, а дана 05.09.1995. године завршила студије на Правном факултету. По занимању је дипломирани правник.

По завршеним студијама радила је као судијски приправник у Општинском суду у Горњем Милановцу у периоду од 19.01.1996. године до 01.02.1998.године

Пошто је испунила услове за полагање правосудног испита, исти је положила дана 18.09.1998. године. Током приправничког стажа у Општинском суду у Г. Милановцу радила је на изради одлука из кривичне, парничне и ванпарничне материје, уз стручну помоћ и консултације са судијама овог суда.

Почев од 08.06.2000. године, запослена је на неодређено време, у Јавном комуналном предузећу » Горњи Милановац« Сада обавља послове руководиоца сектора „Заједничких служби“.

Поседује сертификат за рад на рачунару (Мicrosoft, Windows XP, МS Wоrd,MS Еxcel, МS Pоwеr Point, Internet) као и сертификат за службеника за јавне набавке.

Удата је. Мајка двоје деце.