Skip links

Јелена Витковић

дипломирани правник, председница Надзорног одбора

Рођена 10. марта 1984. године у Горњем Милановцу. Основну школу и Гимназију завршила у Горњем Милановцу. Завршила Правни факултет Универзитета у Новом Саду. По занимању је дипломирани правник.

У периоду од 2010. до 2012. године радила на административним пословима у ДСД „Еuroline“ д.о.о. Чачак, да би 2013. – ту годину провела у Центру за социјални рад Горњи Милановац на стручном оспособљавању у оквиру програма „Прва шанса“. Затим се 2014. године враћа у ДСД „Еuroline“ д.о.о. Чачак, где ради у служби за кадровска питања. Током 2016. године у Основном суду Горњи Милановац ради као судијски приправник, да би 2017. године засновала радни однос у ОУ Горњи Милановац у оквиру Одељења за урбанизам, као саветник на нормативно-управним пословима у области урбанизма. Од 2020. године ради као Шеф Кабинета председника општине Горњи Милановац.

Поседује сертификат Националне академије за јавну управу и СКГО-а за „Добро управљање на локалном нивоу“ и „Родна равноправност на локалном нивоу“.

Удата. Мајка двоје деце.