Skip links

Владимир Миленковић

дипломирани економиста, члан Надзорног одбора

Рођен сам 18.05.1985. године у Горњем Милановцу. Основну школу "Момчило Настасијевић" и гимназију "Таковски устанак" завршио сам у Горњем Милановцу. Факултет за пословне студије "Џон Незбит" у Београду, завршио сам 2009. године. По струци сам дипломирани економиста у области компјутерског инжењеринга.

У компанији "Тетра Пак" у производном погону у Горњем Милановцу почињем са радом 2009. године. Током рада у "Тетра Пак-у" користио сам све погодности које ова мултинационална компанија пружа за усавршавање радника. Учествујући и примењујући светску класу производње, односно посебну методологију пословања познату као WCM "World Class Manufacturing" метод. Кроз рад, усавршавао сам своје вештине за комуникацију, међуљудске односе, организацију посла и побољшање безбедности и ергономије радника. Априла 2017. прелазим да радим у компанији "Пештан" из Аранђеловца. Радим на позицији WCM лидера у погону који производи ПВЦ цеви за водовод и канализацију, која има око 1000 радника. Члан сам процесног тима погона са задужењима за организацију посла и људства, унапређење процеса и безбедности. Задужен сам такође за имплементацију ISO и OHSAS стандарда у погону. У периоду од 2008. године до 2012. године био сам члан Општинског већа општине Горњи Милановац, са задужењем за привреду и регионални развој. Поседујем сертификат Агенције за борбу против корупције, за "Препознавање и борба против корупције у јавном сектору".